Herbestemmingstrajecten

Méér dan een hoop oude stenen...


Herbestemmen van waardevol erfgoed is meer dan een nieuwe inhoud of functie geven aan een hoop oude stenen...


Onze uitdaging is om steeds opnieuw een evenwicht te vinden dat de historische en architecturale waarden van elke site respecteert en dat anderzijds vertrekt van wat mens en maatschappij op vandaag nodig hebben. Het realiseren van een origineel concept, met een hedendaags gebruik en een authentieke beleving kunnen aan het erfgoed weer perspectief bieden op een rijk en bestendig nieuw leven.


Naast de meer traditionele onderdelen van een herbestemmingsonderzoek zoals een inventarisatie van de erfgoedelementen, een bouwtechnische en ruimtelijke analyse en een ontwerpend onderzoek, analyseren wij ook het marktpotentieel van de herbestemmingsopties en bekijken we de financiële haalbaarheid van uw project.


Een herbestemmingsonderzoek komt in aanmerking voor een premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed.